CML SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

KAMPANYALAR VE DUYURULAR

Trafik Sigortası + Yol Yardımı 620 TL

Trafik Sigortası + Yol Yardımı 520 TL Trafik Sigortası + Yol Yardımı 520 TL Cml Sigorta

Kampanya... Zorunlu Trafik Sigortası + Yol Yardımı 620 TL deb Başlayan Fiyatlarla... Daha Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayabilirsiniz. 0 546 222 38 03 -  0 850 221 97 51

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTA POLİÇESİ

SAĞLIK GİDERLERİ MASRAFI: İşbu poliçede yer alan Sağlık Giderleri Teminatı Karayolları Trafik Kanununun 98.maddesi hükmüne göre trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler dahil tüm resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanır. Sigorta Şirketlerinin bu teminata ilişkin SGK ya yaptıkları prim katkısıyla bu teminat kapsamında yükümlülükleri sona erer.

ASSİSTANS TRAFİK ARAÇ YARDIM HİZMETİ (KARŞI ARAÇ DAHİL) :Asistans Hizmetlerine 0850 755 1 755 nolu Quick Yardım hattından ulaşabilirsiniz.

A ) Araç Teminatları Kapsamı: 1. Aracın Çekilmesi : a ) Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu:1.000.-TL,b ) Ağır ve Özel Maksatlı Araç Grubu:1.500.-TL Aracın kaza sonucu hareketsiz kalması durumunda en yakın servise (tamirhane) nakli. 2. Aracın Vinç İle Kurtarılması : a ) Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu:1.750.-TL,   b ) Ağır ve Özel Maksatlı Araç Grubu 2.500.-TL Aracın karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, aracın kurtarılması ve sonrasında yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyonun sağlanması . 3. Aracın arıza nedeniyle çekilmesi yukarıda yazılı limitler dahilinde olup 0-10 yaşa kadar(10 yaş dahil) sınırsız, 10 yaş üzeri araçlarda ise yılda 1(Bir) kez çekme hizmeti verilir. 4. Oto kapı kilit hizmeti Araç kapısının açılamaması durumunda, en yakın tamirciye aracın nakli 1.000 TL limit dahilinde sağlanacaktır.(Sadece Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu İçin.) 5- Lastik değiştirilmesi hizmeti Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye aracın nakli 1000 TL limit dahilinde sağlanacaktır. (Sadece Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu İçin.) 6- Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın benzininin bitmesi, yakıtının donması durumunda ise, araç en yakın benzinciye 1.000 TL limit dahilinde çektirilecektir.(Sadece Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu İçin.) 7- Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle ikamet ve seyahat Aracın arızalanması, yolda kalması veya kaza durumunda, aşağıdaki masraflar karşılanacaktır. a) Eğer arıza aynı gün içinde tamir edilemez ise, azami 3 güne kadar Lehdar başına her gün için azami 600 TL tutarına kadar aracın tamiratını bekleme amacıyla konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı) b) Eğer tamir süresi arızalanmayı izleyen 48 saati aşarsa, Lehdarlar'ın Daimi İkametgâha dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Lehtarlar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Eğer Lehdarlar 'ın sayısı ikiden fazla ise ve araç arızalanmayı izleyen 48 saatten daha uzun süre tamir edilmemiş ise Lehtarlar seyahate devam etmek için muadil binek bir araç kiralamak isteyebilir (Kamyonet ve minibüsler için de kiralık binek bir otomobil sağlanacaktır). Bu durumda kendilerine azami 48 saat süre için kira bedeli 2.000.- TL dan fazla olmamak kaydıyla, kiralık bir binek araç sağlanacaktır. Konaklama giderleri, sigortalının ikametgahına geri gönderilmesi ve kiralık araç teminatlarından aynı anda yararlanılamaz. 8- Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat Eğer Araç çalınmış ise, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, yukarıda 7inci maddede belirtilen menfaatlerin aynısını sağlayacaktır.9-Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ile emanet ve muhafazası Eğer arızalanmadan sonra yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse, veya aracın çalınması durumunda, Araç, Lehdarın hırsızlığın meydana geldiği yeri terk etmesinden sonra bulunursa, aşağıdaki masrafları ödeyecektir :a) Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın azami 1.000 TL kadar emanet ve muhafaza masrafı) Aracın Daimi İkametgâha götürmek için Lehdar

'ın veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları) B ) Araç kazası sonucu yaralanma veya hastalanma

durumunda nakil Sigortalının araç kazası sonucu yaralanması durumunda, ambulans veya refakatçi doktor ve Şirketin doktoru tarafından en uygun kabul edilen bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya tıbbi merkezden diğerine nakil. -Lehtarın yurtdışında yaralanması veya hastalanması nedeniyle sağlık yardımı sağlanması:18.000.-TL.(Binek ve Hafif Ticari Araçlar için.) -Lehtarın yurtdışında yaralanması veya hastalanması nedeniyle sağlık yardımı sağlanması: 7.000.-TL ve Sadece sigortalının nakli ile sınırlı (Ağır ve Özel Maksatlı Araç Grubu İçin.). -Yurtdışında yaralanma/hastalık nedeniyle kalışın uzaması :700 TL/gün max.5 nedeniyle kalışın uzaması. (Binek ve Hafif Ticari Araçlar için.) - Yurtdışında yaralanma/hastalık nedeniyle kalışın uzaması :350 TL/gün max.5 nedeniyle kalışın uzaması Sadece sigortalının nakli. (Ağır ve Özel Maksatlı Araç Grubu İçin.). -Vefat eden Sigortalının ve eşlik edenlerin Daimi İkametgahına nakli .Azami 7.000 TL Cenaze ve Defin Masrafları kapsam dışıdır. - Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu seyahat (Sınırsız). - Hukuksal Koruma: Sigortalı Aracın söz konusu olduğu trafik kazaları nedeniyle yapılan cezai duruşmalarda, Sigortalı veya Daimi Sürücü'den talep edilen kefalet miktarını Şirket ilgili mercilere yatıracaktır. Bu menfaat kapsamında borç olarak ödenecek azami tutar

1.400 TL'dir. (30 gün içinde geri ödenmesi koşuluyla borç olarak) C ) Acil mesaj iletilmesi Sınırsız. MEDLİNE- ACİL VE DESTEK SAĞLIK VE TIBBİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

HİZMET KAPSAMI: -TIBBİ DANIŞMANLIK: Hak Sahibine (hastaya) MEDLİNE hekimleri tarafından telefon aracılığı ile şikâyeti ile ilgili aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarmak. - ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ: Sağlık Bakanlığının Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında Acil Sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda tıbbi araç ve gereç desteği sunulması. -ACİL KARA AMBULANSI HİZMETİ: Sağlık Bakanlığının Ambulanslar ve Acil Sağlık araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği şartlarını taşıyan, Hekim/Paramedik, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekipten müteşekkil araç. -ACİL HEKİM HİZMETİ: Kara Ambülansı bulunmayan ve Ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, hak sahibine (hastaya) ilk etapta hekim göndererek müdahale yapılması. -İLAÇ VE SARF MALZEMESİ: Hak sahibine (hastaya) acil müdahale halinde bedelsiz olarak kullanılacak ilaç ve rutin malzemeleri temin etmek. -HİZMET BÖLGESİ: Bu hizmetler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde verilecektir. -HİZMET SÜRESİ : 365 GÜN 24 SAAT ACİL SAĞLIK HİZMETİ -ALARM MERKEZİ NUMARASI : (0212) 444 12 12

 

EKSPER TAYİNİ KLOZU

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddelerine istinaden Sigortalı veya Sigorta Ettiren ya da Sigorta Sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından veya Sigorta Şirketi tarafından bu sözleşmeden kaynaklanan hasarlara ilişkin olarak eksper tayin edilebilir. Aynı Yönetmeliğin 11.Maddesine istinaden Eksper Ücreti Atama yapan taraf tarafından ödenir. Hakem Eksper ücreti de 11.maddeye istinaden atayan taraf tarafından ödenir.

TRAFİK SİGORTASI HASARLARINDA İSTENEN BELGELER

MADDİ ZARARLARDA İSTENEN BELGELER: Trafik Kazası Tespit Tutanağı, Kazaya Karışan Araçların Ruhsat Fotokopileri, Kazaya Karışan Sürücülerin Ehliyet Fotokopileri

,Kazaya Karışan Sürücülerin Alkol Raporları, Mağdur araç sahibi veya sahiplerinin banka hesap bilgileri.

SÜREKLİ SAKATLIK (DAİMİ MALULİYET) HALLERİNDE İSTENEN BELGELER: Polis veya Jandarma Trafik kazası tutanağı tasdikli sureti, Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri, Kazaya karışan sürücülerin ehliyet fotokopileri, Kazaya karışan sürücülerin alkol raporları ,Kazadan sonra görülen tedavi ile ilgili doktor raporları, Tam teşekküllü hastaneden alınan maluliyet oranını gösteren sağlık kurulu (heyet) raporu tasdikli sureti . Malulün mesleği ve son 3 aylık kazancını gösteren resmi gelir belgesi.

ÖLÜM HALİNDE İSTENEN BELGELER: Polis veya Jandarma Trafik kazası tutanağı tasdikli sureti, Kazaya karışan sürücülerin ehliyet fotokopileri, Kazaya karışan sürücülerin alkol raporları, Veraset ilamı tasdikli sureti ,Aile nüfus kayıt tablosu tasdikli sureti, Ölen kişinin mesleği ve Son 3 aylık gelir durumunu gösteren resmi belge, Hak Sahibine ait banka hesap bilgileri

SİGORTANIN SÜRESİ

İşbu poliçenin sigorta başlangıç tarihi, tanzim tarihinden (sisteme girildiği) sonra ise, teminat süresi, sigorta başlangıç tarihi olarak yazılı gün saat 12.00'de baslar, ba şlangıç tarihi ve tanzim tarihi aynı gün ise teminat poliçenin tanzim edildiği (sisteme girildiği) tarih ve saatte baslar ve her halükarda bitiş tarihi olarak yazılı gün saat 12:00' de sona erer.

Tanzim tarihinin vade başlangıç tarihinden önce olması durumunda işbu poliçeye konu menfaatle ilgili bir önceki poliçe vade sonu ile bu poliçe vade başlangıç arasında boşluk olmayan hallerde bu poliçe önceki poliçenin bitiş saatinde teminat vermeye başlar.

Bu Sayfa 6735 Defa Ziyaret Edildi

Kampanyalar Duyurular

HİZMETLERİMİZ

YETKİLİ OLDUĞUMUZ ACENTELİKLER

QUİCK SİGORTA

QUİCK SİGORTA
Konya Ereğli Quick Sigorta Yetkili Acentesi

CORPUS SİGORTA

CORPUS SİGORTA
Konya Ereğli Corpus Sigorta Yetkili Acentesi

ANKARA SİGORTA

ANKARA SİGORTA
Konya Ereğli Ankara Sigorta Yetkili Acentesi

KORU SİGORTA

KORU SİGORTA
Konya Ereğli Koru Sigorta Yetkili Acentesi

Acn TURK Sigorta

Acn TURK Sigorta
Konya Ereğli Acn TURK Sigorta Yetkili Acentesi

ATLAS MUTUEL SİGORTA

ATLAS MUTUEL SİGORTA
Konya Ereğli Atlas Mutuel Sigorta Yetkili Acentesi

ANA SİGORTA

ANA SİGORTA
Konya Ereğli Ana Sigorta Yetkili Acentesi

HEPİYİ SİGORTA

HEPİYİ SİGORTA
Konya Ereğli Hepiyi Sigorta Yetkili Acentesi

FİBA EMEKLİLİK

FİBA EMEKLİLİK
Konya Ereğli Fİba Emeklilik Yetkili Acentesi

ŞEKER SİGORTA

ŞEKER SİGORTA
Konya Ereğli Şeker Sigorta Yetkili Acentesi
Image
CML SİGORTA ile Tüm Poliçe İşlemlerinizde Sigorta Şirketlerinin anlaşmalı olduğu Bankalar ile Kredi Kartına Vade Farksız Taksit İmkanı Vardır. Bizimle Görüşmeden Karar vermeyin
Facebook Sayfamızı Takip Ederek Tüm Kampanya ve Duyurularımızdan Haberdar Olun.
Image
Cml Sigorta - İnsan Kaynakları

BİZİM İÇİN NE DEDİLER ?

 • Alaaddin batmaz

  Cml sigorta hem hesaplı hem istediğimiz zaman yanımızda Güler yüzüyle Bir numara herkese CML sigorta yıl tavsiye ederim
 • Ufuk

  Kaliteli hizmet en uygun fiyatlarla antalyada olmama rağmen 3 yıldir tercihim
 • Fevzi Coşkun

  Aldığım hizmetten son derece memnunum hizmetiniz için sonsuz teşekkürümü sunuyorum
 • Özgür Altınalana

  Uygun sigorta ücreti ve gördüğüm ilgiden dolayı memnun kaldım teşekkürler
 • Adil dalkılıç

  Gerçekten memnun kaldım Cemil abi bizim ailemizin sigortacısı Güler yüzlü. Çalışkan. Faydalı ve çok temiz arkadaşımız
 • Mehmet Emin Dönmez

  Çok teşekkürler ederim CML SİGORTAÇILIGIGA
 • Emre Kaya

  En uygun fiyat en iyi kalite. Herkese tavsiye ederim.
 • Kemal Taşcıoğlu

  Hizmette bir numara calismadan karar vermeyin
 • Mustafa örentepe

  % 100 müşteri memnuniyeti güler yüz,en ucuz fiyat ve sorunlara en hızlı çözüm teşekkürler CML sigorta
 • Mustafa Ünlü

  Kaliteli, dürüst ve güvenilir hizmetiniz için teşekürler. Ayrıca en uygun fiyat sizde.
 • CUMALİ KARAASLAN

  Gayet memnunum. 24 saat telefonla ulaşabiliyorum. Her zaman yanımda ve güvende hissetmemi sağlıyor. Teşekkürler CML Siğorta
 • Merve Gök

  Bayan olarak bu işlerden pek anlamıyordum bir arkadaşın tavsiyesiyle bu firmayla çalışmaya başladım çok memnun kaldım
 • Yılmaz Akın

  Teşekkür ederim Cemil Bey. Dükkana gelmeden işimizi hallettin Allah razı olsun. İşin gücün rast gelsin.
 • Cml PÇL

  Sıgortacıların hası kralı adaşım fızana da gitsek tek adresimiz cml sigorta hem uygun hem tecrübe hem de mükemmel bir insan daha ne olsun... Aranan kan bulundu cml sigorta
 • Atilla Eğer

  Değerli eş dost arkadaşlar ben bir müşteri olarak cml siğortadan ve Sahibi yani işletmecisi Cemil beyden iş ahlakı ve ilği alakadan çok memnun kaldım ve kendilerini tebrik ediyorum bana verdikleri güven ve kaliteli hizmetsen dolayı ve bu yüzden dostlarıma tavsiye ediyorum mutlaka bu hizmetden faydalanmasını tavsiye ediyorum teşekkürler cml siğorta
 • Mehmet Mertcan

  Yıllardır hizmet alıyoruz. Profesyonel yaklaşım ve hizmet anlayışından dolayı tebrik ederim.
 • Selim Günay

  Firma ilgi ve alaka 10 numara ilk defa calistim memmun kalacaginizi dusunjyorum sizinde
 • İbrahim KAYGISIZ

  Antalyada 1300-1400 tl istedikleri arac sigortami. Cml sigorta farkiyla 1065 tl ye yaptirmanin mutlulugu icerisndeyim. Fiyat ve kalitenin ayrica musteri memnuniyetinin zirvesini yakalayan cml sigortaya tesekkur ederim.
 • Bünyamin Adalı

  bende cmL sigortaya yaptirdimmm araclarimi memnunum tsk ler
 • Ali B.

  Sigorta zamanlarında en makul fiyat ve en detaylı hizmet aldığım bir yer 3 senedir memnunum .. tavsiye ederim..
 • Dursun Ali Yaşa

  Cemil sunmuş olduğun hizmetlerden dolayı teşekkür ederim ben memnum
 • Bayram ali kocabas

  Cok memnun kaldim yapilan hizmetten dolayi tesekkur ederim
 • Cuma Kaymak

  Ben istanbulda oturuyorum aracımın trafik sigortası nı cemil sigorta da yaptırdım ilgi ve alakalarindan dolayı çok teşekkür ederim çok memnunum cevreme de tavsiye de bulundum çalışma hayatı nda başarılar diliyorum
 • Ali C.

  Güven-Hız-Kalite ve En Uygun Fiyatın adresi CML Sigorta Uğramadan Karar Veremeyin...
 • Özgür Altınalana

  Daima sigorta yaptırdığım ve memnun kaldığım ayrıca aracımı en uygun fiyata sigorta yaptırdığım yer aracımın sigortasını nerde yaptıracam neresi uygun acaba diye aramayın cml sigorta ya gelin bence
 • Burak KIZMAZ

  En uygun fıyat en iyi kalite herkese tavsiye ederim.
 • Emin karakış

  Yıllardır cemil bey ile çalışmaktayım.kahramanmaraşta olmama rağmen watsap üzerinden tüm işlemlerime hızlı kesin çözümlerle ve uygun fiyatla karşılık verdiği için kendisine teşekkür ediyorum.
 • Yusuf turkkol

  3 tane aracımı sıgorta ve kasko ıslerını cml sıgortaya yaptırıyorum hem fıyat hem kaliteli hızmt çok memnunum herkese tavsıye ederım
 • Serkan bettemir

  Hem hesaplı hem güvenli
 • FATİH ŞAHİN

  kocaeli ilinde görev yapıyorum tüm her yeri araştırdım nerdeyse cml sigortadan uygun yapan yer bulmadım...tüm sigorta işlemleri cml sigortada yaptırıyorum...cemil abi sağolsun bir telefon kadar uzağımda sadece...telefonun ikinci kez çaldığını hatırlamıyorum...e uygun fiyat kaliteli hizmet daha ne olsun teşekkürler CML SİGORTA
 • Cemal

  Üstün başarılı kaliteli güvenilir hizmet herkese tavsiye ederim
 • Mehmet Bütüner

  Kaliteli hizmet müşteri takibi teşekkür cemil bey
 • Buğra

  3 yıldır sigortamı ve kaskomu sizde yaptırıyorum sorun yaşamadım memnunum teşekkür ederim hayırlı işleriniz olsun
 • Ahmet Koçak

  İstanbul'da yaşamaktayım ve yaklaşık 5 senedir cml sigortayla çalışıyorum hasarlarım ve yol yardım hizmeti dahil bütün sigorta islemlerimi sorunsuz takip ettiği için Cemil kardeş ime sonsuz teşekkürler
 • EMRAH ALAN

  Uygun fiyat ve en iyi hizmet verdiğiniz için teşekkürler Allah işinizi gücünüzü rast getirsin
 • Hüseyin Işık

  Cemil kaymak beyle 3 senedir şirketimin ve kendi hususi araçlarımın sigorta kasko işlemini yaptırmaktayım. İşinde güvenilir ve profesyonel bir yönetici. Fiyat ve performans açısından tavsiye edilir. Kolay gelsin
 • Cumali Pektaş

  Istanbul da ikamet etmeme rağmen sigorta şartlarından çok memnunum her zaman her yerde aynı sigorta şirketimle çalışmak isterim.
 • Mehmet Aslan

  Oturduğum yerden tüm İşlemleri mi yaptılar maddi olarak da gerekli yardımı sağladılar teşekürler cemil bey iyi ki varsınız
 • Feride

  Çok memnunuz hiç bir sıkıntı yaşamadık başarılı 👍👍
 • Mehmet

  3 yıldır Cemil Beyle çalışıyorum birkez olsun sorun yaşamadım
 • Bayram Ali Karakuş

  Güvenilir Hizmet ekonomik fiyat Cml Sigorta da...
 • Ömer Kılıçarslan

  Cemil sigortayla çalışan şanslı hem hesaplı hemde güvenilir
 • Seyfettin bayrakci

  Aldığım Hizmetten Çok Memnun Kaldım. Teşekkürler CML Sigorta
 • Dursun Ali YAŞA

  Yaptığınız hizmetlerden son derece memnunum güvenilir hizmet mutlu müşteriler
 • Alı halıcı

  3 yıldır çalışıyorum sizlerden çok memnunuz
 • Bünyamin

  iki aracı mi da cml sigortaya yaptirdimmm memnunum. tsk ler
 • Akif Sevgi

  On numara bi sayfa olmuş çok güzel çalışıyor teşekkürler CML
 • Bayram T.

  İstanbulda İkamet etmeme rağmen Trafik Sigortamı ve Dask Poliçemi Cml Sigorta dan yaptırıyorum. Bu zamana kadar hiç sıkıntı yaşamadım. Çok Memnunum. Herkese Tavsiye Ederim
 • Bekir Kaymak

  cok memnunuz kaiteli hizmet veren bi sirket ve guler yuzlu personel..
 • Fatih ateş

  Araç sigortasi ve diger sigortalar icin en uygun sigortaci sigortanizin günü gelmeden önce arayip bilgi veriyor ve en uygun fiyattan sigortanizi yapıyor dört dörtlük sigortacı
 • Erdal kabakci

  Son derece kaliteli ve guvenilir sigortacılık
 • İbrahim kaygisiz

  Guler yuzlu karsilamayla baslayip dostluk ile biten , ve diger şirketlerden farkli olarak kalite ve musteri memnuniyetine önem veren mukemmel bir acentadir. Tavsiye edebilecegim tek yer cml sigortadir. Kendilerini tebrik ediyor basarilar diliyorum
 • Mehmet SIDDIK KARATAŞ

  Çok iyi çok memnunuz kalitesi tartışılmaz.
 • Bülent Arazay

  Dürüst esnaf Fiyat konusunda elinden geleni yapar Ben yıllardır çalışıyorum kendileriyle Bi sorun yaşamadım Tavsiye ederim
 • FATİH DAŞKAN

  Vermis oldugunuz hizmetten gercekten cok memnunum. Yardim ve hizmetleriniz icin cok tesekkurler... iyi ki varsiniz... iyi calismalar...
 • Ali Gökbudak

  Tabiki memnun kaldım ilgi alaka çok güzel karşılama güzel tşk ederim ilgi alakadan ve yapılan hizmetten dolayı
 • Emre Tunçer

  güler yüzü yeter hizmette süper poliçem kesilene kadar çay kahve yemek her türlü hizmet mevcut sonuna kadar tavsiyemdir
 • Ercan Akbal

  İlk aracı aldığımdan bu yana müşterisiyim buradan daha uygun teklif veren firma görmedik memnunum tavsiye ederim Cemil abi slmlar 😎
 • Bayram ünlü

  Verilen hizmetten dolayı tesekur eder tüm arkadaşlara hangi dalda sigorta yaptırmak isterlerse hiç düşünmeden yaptırmalarını tavsiye ederim.
 • Murat ÜSTÜN

  Kurumsal kimliği ile sahip olduğu tüm imkanları müşterisine karşı en iyi şekilde sunan, Profesyonel çalışanları ile güler yüzlü, hızlı, dürüst, güvenilir bir sigorta acentası. Cemil Bey' e ayrı bir parantez açmak gerek; taleplerinize karşı maddi kolaylıklar sunan, yardım eden, işinize hızlı çözümler sunan biri olduğu için yürekten teşekkürler.
 • Ali Denli

  Sigortamı cml sigortadan yaptırdım gayet memnunum
 • Deniz Ekici

  İşini uzmanına yaptırmak her zaman 1-0 önde başlamak demektir. Yola kafan rahat çıkıyorsun biliyorsun ki CML bir telefon kadar uzağında
 • Bünyamin Koçak

  YAPTIĞINIZ ÇALIŞMALARDAN DOLAYI TEBRİK EDERİM KOLAY GELSİN SİZİNLE ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR ONUR SELAMLAR
 • Ersin ay

  Çok memnunum yıllardır güven içinde sigırtalarımı kaskolarımı cml sigorta yapıyor teşekkürler
 • Asim yuksel

  O sigortaci bu sigortacı gezmeye hic gerke yok bütün fiyatlar cml. Sigorta da

Cml Sigorta Genç Acenteler Platformu Üyesidir.

Cml Sigorta Genç Acenteler Platformu Üyesidir.
CML Sigorta Genç Acenteler Platformu Üyesidir.

Sitemizi Paylaşabilrsiniz

2018- HER HAKKI CML SİGORTA'YA AİTTİR.

BOYACI ALİ MAHALLESİ, ANIT CADDESİ, NO: 37/D
(4.NOTER KARŞISI, BELEDİYE OTOBÜS DURAKLARI İLERİSİ )
EREĞLİ / KONYA

Tasarım - Kodlama

Web TAsarım